CINTROPUR NW 650 PRIRUBNIČKI 2 ½″, RUČNI

650.87

Prednosti:
– dvostruka brzina filtracije (centrifugalni protok zahvaljujući lopaticama i filtarskoj cijevi)
– visoki kontinuirani protok i nizak pad tlaka vode
– 100% sintetički filtar
– lako ispiranje
– dug radni vijek

Tehnički podatci:
priključak 2 ½″,
protok uz gubitak tlaka od 0,2 bara: 25 m3/h,
radni tlak 10 – 16 bara,
temperatura 50 °C,
standardna filtracija 25 mcr