Industrijska filtracija vode

CINTROPUR NW 500 NAVOJNI, 2″ RUČNI

603.90

Industrijska filtracija vode

CINTROPUR NW 650 PRIRUBNIČKI 2 ½″, RUČNI

650.87

Industrijska filtracija vode

CINTROPUR NW 800 PRIRUBNIČKI 3″, ROČNI

711.26
925.98
1,060.18
1,328.58
1,731.18

Industrijsko omekšavanje vode

DVOSTRUKI MEHANIČKI UREĐAj iECO 50l