CINTROPUR filtri djeluju na principu vrtloženja vode. Uslijed djelovanja centrifugalne sile filtrirane čestice se talože i površina filtarske vrećice se ne začepljuje kao u slučaju klasičnih filtara. Zbog toga filtar vrećice imaju vrlo dug radni vijek, a filtar vam jamči kontinuirani protok čak i pri većim protocima. Filteri su izrađeni od materijala otpornih na hrđu i koroziju te su pogodni za upotrebu s hranom i pitkom vodom. U filtre se mogu ugraditi različite vrećice s veličinom pora: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 300 mikrona. U filtre se umjesto filtracijskih vrećica mogu staviti aktivni ugljen, polifosfati itd.

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR NW 25

143.35

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR NW 25 DUO

285.72

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR NW 32

242.05

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR SL 240

127.61

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR SL 240 DUO-CTN

231.07

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR SL 240 TRIO – CTN

327.45

Visokoprotočni filtarski sustavi

CINTROPUR TIO

228.26