Če so v vodi prisotni mikroorganizmi, govorimo o mikrobiološki onesnaženosti vode. Pod mikroorganizme štejemo bakterije, viruse in praživali. Vodo, ki je mikrobiološko onesnažena je potrebno prekuhavati, da se uničijo vsi prisotni mikroorganizmi in da jo nato lahko zaužijemo.