Mikroorganizmi v vodi

Če so v vodi prisotni mikroorganizmi, govorimo o mikrobiološki onesnaženosti vode. Pod mikroorganizme štejemo bakterije, viruse in praživali. Vodo, ki je mikrobiološko onesnažena je potrebno prekuhavati, da se uničijo vsi prisotni mikroorganizmi in da jo nato lahko zaužijemo.

Če so v vodi prisotni mikroorganizmi, govorimo o mikrobiološki onesnaženosti vode. Pod mikroorganizme štejemo bakterije, viruse in praživali. Vodo, ki je mikrobiološko onesnažena je potrebno prekuhavati, da se uničijo vsi prisotni mikroorganizmi in da jo nato lahko zaužijemo.