Ko je v vodi veliko trdnih delcev, lahko govorimo o motnosti vode. Zaradi neredne uporabe vode, večjih vodovodnih del, nalivov ter neurij se v vodovodnih sistemih nakopičijo mulj in nečistoče, kar posledično vpliva na obarvanost vode.

111.26
80.40
73.81
32.09
66.98
29.40
128.71
214.60