Ko je v vodi veliko trdnih delcev, lahko govorimo o motnosti vode. Zaradi neredne uporabe vode, večjih vodovodnih del, nalivov ter neurij se v vodovodnih sistemih nakopičijo mulj in nečistoče, kar posledično vpliva na obarvanost vode.

119.07
86.01
78.93
35.50
71.61
31.48
137.74
229.60