Trde delce ter motnost vode lahko povzročajo močni padavinski nalivi, ko se voda premeša in se sedimenti dvignejo iz površine tal. Motnost najbolj učinkovito rešujemo s pomočjo mehanske filtracije.
Mehanske filtre običajno vgrajujemo na vhodu vode v objekt.